Home
Email
Pomoc Oferta O nas Dlaczego my Opinie i komentarze Porady Zakupy Kontakt FAQ
 
 
  • szafy
  • szafki
  • biurka
  • półki
  • lustra
  • inne
  • nowości
 
  • łazienka
  • salon
  • kuchnia
  • przedpokój
  • sypialnia

 

 

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 

 

Wstęp

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

Nabywcą dokonującym zamówień za pośrednictwem serwisu internetowego www.palaramoni.com może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

     Nabywca składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Zawartość witryny internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, pełni jedynie rolę informacji handlowej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

     Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, a wszelkie spory mogące powstać w związku z ich realizacją, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem podlegają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny  zgodnie z prawem polskim.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 
 

Zakupy

   Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie i potwierdzenie przez Nabywcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie wszystkich danych zawartych w zamówieniu. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego w ciągu pięciu dni roboczych, zostaje ono anulowane.

     Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.

      Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. Przed złożeniem zamówienia Nabywca kierując zapytanie może uzyskać szczegółowe informacje.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Palaramoni zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

Realizując indywidualne zamówienia pobieramy zaliczkę w następującej wysokości:

Dla zamówień do kwoty 10 000 PLN - 30% wartości

 Dla zamówień powyżej 10 000 PLN - 50% wartości

 

Produkty

          Oferowane produkty wykonane są z naturalnych surowców. Mogą różnić się nieznacznie strukturą i odcieniem od prezentowanych na zdjęciach ze względu na usłojenie drewna. Występują również różnice w barwnikach w zależności od partii, w której zostały wyprodukowane.

Oferujemy próbki odzwierciedlające najbardziej przybliżony kolor gotowego wyrobu.

Każdy z oferowanych przez nas produktów może być wykonany wg indywidualnych wskazań nabywcy. Zmianom podlegają wymiary, rodzaj użytego materiału, kolor i sposób wykończenia.

Poza oferowanymi produktami i ich modyfikacjami realizujemy również zamówienia na wyroby wg specyfikacji klienta.

Zastrzegmy sobie możliwość wystąpienia pomyłek w serwisie internetowym. Wiążąca dla nas jest cena przesyłana w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku wystąpienia różnicy zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

 

Płatności

 Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

    Zaliczka - osobiście lub przelewem na konto firmy

    Pozostała kwota - przy odbiorze lub w formie przedpłaty

ing     mbank

Wpłat prosimy dokonywać po otrzymaniu od nas informacji z potwierdzeniem realizacji zamówienia.

Numery kont przesyłamy wraz z potwierdzeniem zamówienia.

W tytule przelewu należy umieścić dane osobowe zamawiającego.

 

Płatności kartami kredytowymi realizujemy poprzez serwis PayPal

paypal


Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

Firma Palaramoni nie jest płatnikiem vat i nie wystawia faktur vat.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Wysyłka

Towary wysyłamy Pocztą Polską lub firmą spedycyjną.

O sposobie wysyłki decyduje klient.

Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. Złożone zamówienie wycenianie jest przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Nabywcę.

 

Gwarancja

     Każdy produkt objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta, która obejmuje wady uniemożliwiające jego prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne powstałe podczas transportu do momentu podpisania przez Nabywcę towaru listu przewozowego, że odebrał towar bez wad.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Nabywcy zgodnie z przepisami o rękojmi uregulowanymi w Kodeksie Cywilnym.

 

Reklamacje

     Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

      Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni. 

Warunkiem reklamacji towaru w czasie jego użytkowania jest jego prawidłowy montaż oraz prawidłowe używanie i konserwacja w w/w czasie.

      Konsumenci, którzy reklamują towar, w pierwszej kolejności mają prawo domagać się nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany go na nowy. Obniżenie ceny towaru lub zwrot pieniędzy - czyli odstąpienie od umowy - możliwe są dopiero, gdy wymiana albo naprawa są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów.

      W przypadku stwierdzenia bezzasadności złożonej reklamacji (np. uszkodzenie wynikające z używania produktu niezgodnie z zaleceniami), konsument pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z reklamacją.

      Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby firmy lub na adres emailowy firmy Palaramoni.

     Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

 

Zwroty

     Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:

                                         PALARAMONI Jacek Król                                         

Lipowe 126, 34-600 Limanowa

        W przypadku zwrotu towaru pozbawionego wad, nabywca pokrywa koszty transportu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w wypadkach świadczenia rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy lub co do towaru o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo co do towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony.

 

  Katalog SEO
Projekt i realizacja - "Palaramoni"

 

home home